A Vasasért Egyesület szakmai és pénzügyi „beszámolója” a tavalyi évről

A Vasasért Egyesület szakmai és pénzügyi „beszámolója” a tavalyi évről

Támogatások

Pécs M.J.V. Önkormányzata (3 MFt 3 házra, 200 E Ft SHV, 100 EFt CSR-visszautalt) 3.300 E
Részönkormányzati (V-S-H Településrészi Tanács) 100 E
EFOP-1.3.5-16 pályázat útján elnyert támogatás (24.943 E) 12.471
E TEMI 2.800
E NEA Működési támogatás 350 E
Munkaügyi Központ – közfoglalkoztatott bértámogatás
14.443
E SZJA 1% 106 E
Saját bevételek (adományok: 625 E, bérleti díj, hirdetés,
irodai szolgáltatás stb.: 1.749 E) 2.374 E

A művelődési intézmények fenntartási költségei
Rezsiköltség 2.159 E
Felújítási, karbantartási beruházások 281 E
Egyéb anyagköltség (alapanyagok rendezvényekre, élelmiszer, háztartási, szerelési anyagok) 1.723 E
Bérköltség, megbízási díjak 14.232 E
Személyi jellegű költségek (adók, járulék, önkéntes ktgtér) 3.618 E
Szolgáltatási díjak, kiadások (szakmai vez., pénzügyi, számítástechnikai, nyomdaipari, biztosítási banki szolg., belépők, stb.) 4.945 E

Összegezve a támogatásaink
– Összességében nőttek, köszönhetően az elsőként, az év első felében elnyert 3 éves EFOP-os pályázatnak.
– Az önkormányzati támogatások 4.055 E Ft-ról 3.400 E Ft-ra csökkentek, ez is kétséges volt év végéig.
– Szerencsére a közfoglalkoztatottak munkabértámogatása egész évben 100%-os volt, de 1-2 főt át kellett helyeznünk más támogatási formátumba, mert kikerültek a közfoglalkoztatásból.
– A TEMI-től 24%-kal több támogatást kaptunk, ami idén 2.800 E Ft. – NEA-támogatások közül csak a működésit sikerült megnyernünk, azt is csak feleannyit (690 E → 350 E), mint tavaly
– A személyi jövedelemadó felajánlott 1% (116 E → 106 E) is csökkent 9%-kal.
– A saját bevételeink 12%-os csökkenését (2.680 E → 2.374 E) leginkább a bérleti díj bevétele, de kismértékben a kert forgalomcsökkenése befolyásolta.

 

Míg költségeink ebben az időszakban
– Nem nagyon változtak az előző évhez képest.
– A rezsiköltség megnőtt 14,5%-kal (1.885 E → 2.159 E)
– A felújítási, karbantartási beruházások a minimálisra csökkentek az év folyamán (átmenetileg :))
– Az egyéb anyagköltség szinte nem változott (1.700 E → 1.723 E)
– Bér és személyi jellegű kiadásaink csak a minimálbér változása miatt nőttek (12.722 E → 14.232 E)
– A szolgáltatási díjak 20%-kal kevesebbek lettek az év folyamán az előző évhez képest (6.115 E → 4.945 E)

 

Az Év önkéntese 2017 Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Csupaszív Vándorkupa díj átadása, és a helyi önkéntesek díjazása egy színvonalas ünnepség keretében a Kossuth Művelődési Házban 2018. 01. 22-én. Így a három településről 22 lelkes és aktív önkéntes vehette át az „Év önkéntese 2017” érmet és az ajándékot. Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy a jövőben is ilyen odaadással végezzék önként vállalt tevékenységüket!

Önkéntes díjazottak:
Napüdvözlet Egyesület: Szabó László
Darts Klub: Hetényi András, Klajbár Zoltán
Vasasért Egyesület: Bozsok Attila
Vasasi Polgárőr: Tiszberger Tamás, Bánovics Béláné
Hirdi polgárőrök: Takács László, Hrubi Dénes
Somogyi Polgárőr: Mihalek Dávid, Hrudinszki László
Vasasi asszonyklub: Bogos Dezsőné, Farkas Józsefné
Napsugaras Ősz Asszonyklub Hird: Szondi Józsefné Piroska
Somogyi Betyárok: Adrián Dorottya
Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület: Hámori Istvánné, Vörös János
Csillag Mazsorett Egyesület: Békési Dorina, Márton Aliz
Tegyünk Egymásért: Kővári Erika, Kovács Gyula

Az est másik fontos eseménye a Csupaszív Vándorkupa átadása lett volna, amire idén sajnos nem került sor. Annak ellenére, hogy idén is megvolt a lehetőség minden szervezet, klub, egyesület számára, a megkérdezés során érdemleges jelölést nem kaptunk, ugyanis mind a 7 jelölt csupán 1 szavazatot kapott, így a győztes nem volt eldönthető. Köszönettel tartozunk a sok finomság elkészítéséhez a hozzájárulóknak: Kovács Gyula: Cukorkacsomag Kraft Tünde: Sajtkülönlegességek Kóta László: Disznóságok  Merk László: Somogyi házi sör Vasasért Egyesület: Háztáji mártogatós, pástétomok, bodzaszörp Külön köszönjük Ragács Györgynek az egyedileg elkészített díjakat! Köszönettel tartozunk minden KoBeKo munkatársnak, akik azért fáradoznak, ki-ki a maga területén (szellemi vagy fizikai munka terén), hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvények létrejöhessenek. Gratulálunk mindenkinek, és kívánjuk, a jövőben is ilyen odaadással végezzék tevékenységeiket!

Friss Hírek