TOP-7.1.1-16-H-076-1 – A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése

 

A projekt címe: A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00589

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.04.01.
A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2022.03.31.
Támogatás összege: 20.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A Pécsi HKFS 2. célrendszeréhez igazodva, a meglévő szervezeti és közösségi együttműködések bázisán megerősítjük a helyi kezdeményezéseket jelen projektjavaslatunk infrastrukturális korszerűsítése által, amelyek eredményeképpen egy modern és korszerű közösségi színtér biztosítja a komfortos hátteret a helyi közösségek számára. Jelen projektjavaslat által a HKFS területspecifikus célja is megvalósul/elősegítjük, azaz a helyi társadalom Pécs városszövetébe történő integrálása könnyebbé válhat egy korszerű művelődési ház használatával. Ezen túl jelen projektjavaslat a HKFS célrendszeréhez illeszkedve megteremti a lehetőségét, hogy városrészi közösségek szorosabb együttműködésben, közösen határozzák meg a fejlesztési igényeiket, szükségleteiket, a beavatkozások közösségi egyetértésen alapuljanak. A közösségek fejlesztése legkönnyebben rendezvények, események keretében érhető el, ezért is fókuszál projektünk ezek hátterének komfortemelő biztosítására, a mai XXI. századi követelményekhez igazodó fejlesztéssel.
Pécs-Somogy városrészben a projektjavaslatunkkal érintett Kossuth Művház az utolsó olyan épület, ami eddig kimaradt a fejlesztésekből. A HKFS 6.1.1. pontjában meghatározottakhoz illeszkedve a jelen projektjavaslatunk célja, hogy a közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése által elsősorban Pécs-somogy városrész lakosainak egy cselekvő közösségé kovácsolása, melynek fontos eleme a rendezvények infrastrukturális hátterének megteremtése, mely hozzájárul a támogatási időszakban és azt követően a közösségi rendezvények színvonalas megvalósításához. A projektünk közvetlen célja, hogy a somogyi településrészben a Kossuth L. Művház közösségi terei megújuljanak, ezáltal a pécs-somogyi településrész közösségei megerősödjenek, a helyi rendezvények, programok számára helyszínt biztosítsanak. Cél továbbá, hogy a helyi szervezetek és közösségek együtt alapozzák és valósítsák meg a közösségi terek fejlesztését, ennek érdekében bevontuk a Kossuth L. művházat használó közösségeket a fejlesztésbe.
A Pécs-somogy városrészben található Kossuth L. Művelődési Ház történetének a kezdete az 1920-as évekre vezethető vissza. Abban is hasonlít a telepi, azaz a Bányatelepen lévő Kodály Művelődési Házhoz, hogy ez az épület kezdetben szintén vendéglő volt. A korabeli Somogyi Élet című hetilap által megemlített Somogyi Bányászok és Gazdák Kulturális Egyesületének programjai főleg itt zajlottak le. A ház azonban továbbra is helyet adott a különböző rendezvényeknek, báloknak, ifjúsági csoportok összejöveteleinek, de csak mértékkel tudott mindennek eleget tenni, mert az épület állaga már akkor is rendkívül elhanyagolt, rossz állapotú volt. A művelődési házat 2010-ben vettük át üzemeltetésre, eddig csak kisebb léptékű fejlesztéseket tudtunk csak megvalósítani, főleg állagmegóvási és kisebb belső munkákat, pl: tetőszigetelés, cserepek átrakása (sajnos csak bontott cseréppel), belső terek festése, vizesblokk korszerűsítés, stb.)
A nem engedélyköteles tevékenységek tervezett projekt keretében kerül megvalósításra A fűtéskorszerűsítés is csak szakhatósági, és nem építési engedélyköteles munka, ezen nem engedélyköteles munkákról szóló hatósági igazolást csatoljuk. A pályázat elnyerése esetén a kivitelezési munkák megkezdése előtt a vonatkozó gáz-szakhatósági engedélyek és gáz engedélyterv a megfelelő szakember által elkészítve a jogszabályok által előírt tervdokumentáció benyújtásra kerül az engedélyező szakhatóság számára.

Megvalósítandó tevékenységek
• homlokzati nyílászárók cseréje, mely a homlokzat szerkezeti struktúráját nem változtatja, az ablakcsere a meglévő ablakok kiváltásával, annak ugyanazon méretében valósul meg;
• homlokzati festés, kisebb javítások és belső részleges festés
• akadálymentes külső feljáró létesítése „okos” vezérléssel kialakított LED-megvilágítással a vizuális és fizikai akadálymentesítés érdekében
• az épületben a meglévő gázhálózat változatlanul hagyásával egyidejűleg a jelenlegi elavult gázkonvektoros fűtés megszüntetésre kerül, a tervezett fűtéskorszerűsítés keretében, rádió vezérelt „okos” termosztát-szabályozással kialakított kondenzációs kazán és HMV rendszer keretében központi fűtés kerül kialakításra (a pályázat elnyerése esetén a vonatkozó gáz-engedélyek és gázterv a megfelelő szakember által a jogszabályok által előírt tervdokumentáció benyújtásra kerül az engedélyező szakhatóság számára)

Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása
• Fűtéskorszerűsítés keretében 1 db rádió vezérelt „okos” termosztát-szabályozással kialakított kondenzációs gázkazán beszerelése, kiváltva 8 db gazdaságtalan és egészségtelen, olykor veszélyes gázkonvektort.
• Fűtéskorszerűsítés keretében duplakonvektoros lapradiátor fűtőtestek felszerelése rádió-jel vezérelt termosztátos szabályozással, helyiségenkénti fűtésszabályozó radiátorszelepek alkalmazásával.
• 21 db homlokzati nyílászáró beépítése, ablakpárkánnyal, a korábbiak helyére
• Külső homlokzati festés és vakolatjavítás
• Belső részleges festés, egyes helyiségekben: konyha, előtér, nagyterem
• akadálymentes külső feljáró létesítése „okos” vezérléssel kialakított LED-megvilágítással a vizuális és fizikai akadálymentesítés érdekében

A fentiek fenntartása megoldott, hiszen a jelenlegi „energiapazarló” rendszer helyett egy korszerűbb és energiahatékony rendszer kerül kiépítésre: kondenzációs kazán + az „okos” vezérlés. A kültéri akadálymentes feljáró vizuális akadálymentesítése érdekében napelemes LED-es megvilágítás kerül kiépítésre. Ennek fenntartása szinte nulla költség, mert az alkalmazott napelemes energiaforrás és a LED-es világítás hosszú élettartammal rendelkezik szinte nulla fenntartási költség mellett. A jelenlegi önkormányzati feladatellátási szerződésünk, a kapcsolódó haszonbérleti szerződésünk a projekt fenntartási időszaka + 5 év időtartamra biztosított a csatolt tulajdonosi hozzájárulás alapján. Ezen túl rendelkezünk saját bevételekkel, és olyan pályázati potenciállal, ami az elmúlt 10 éves működésünk alatt is biztosította már a jelenlegi épület, épületeink és projektjeink fenntartását egyaránt, így ennek jövőbeli fenntarthatósága nem veszélyeztetett

Pályázataink