Vasasi Bányász Fúvószenekar

 

Vezető: Vucseta László

Időpontok: 17:30

Helyszín: Berze Nagy János Művelődési Ház

 

A Zenekar rövid története

A zenekar megalakulásának történetéhez elengedhetetlen egy rövid helytörténeti előzetes.

Vasas a pécsváradi apátság jobbágyfalujaként, mezőgazdasággal és szőlőműveléssel foglalkozott. 1872-től telepkibúvások során feketeszénre leltek, melyet később „táró” műveléses módszerrel kezdtek egyre nagyobb mértékben kiművelni.

A nagy változás 1855-ben a Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) megjelenésével jött létre. A társaság megvette a területet és megszerezte a bányászati jogot. A függőleges aknák létrehozásával, többszintes szénkitermeléssel (Thomen, Weisner aknák) fokozatosan nőtt a termelési kapacitás, ehhez pedig egyre több szakképzett munkaerőre volt szükség. A DGT a munkaerő pótlását a „bányász kolónia” megépítésével és osztrák, cseh, gráner bányászcsaládok betelepítésével oldotta meg. A behozott dolgozókkal a bányamunka termelékenysége fokozatosan futott fel.

A szaktudás mellett más értékeket is magukkal hoztak, összeforrva az „őslakossággal” hatásukra Vasason is megalakultak helyi kulturális- és sportegyesületek. Vasas évtizedek alatt összetartó, homogén településsé vált.

1921-ben megalakult a Vasasi Testépítő Sport Kör és a Kultúrcsoport.

1929-ben Dufek János vezetésével a Vasasi Bányász Fúvószenekar is életre kelt. A zenekar különböző helyi rendezvényeken vett részt, ilyen volt például a később hagyományossá vált Borbála napi felvonulás.

A II. világháborút követően a zenekar újjáalakult, melyben nagy szerep jutott Vetczl Nándor karnagynak. 1949 és 54 között új tagokat tanított be, így a zenekart 25 főssé kibővítette. Folyamatosan kapcsolatban volt a vasasi általános iskolával, annak zenét tanító tanáraival. Ennek volt köszönhető az úttörő zenekar 1959-es megalakulása. Nyugdíjazását követően a 60-as évek elején Somfai István, a Pécsi Nemzeti Színház szóló klarinétosa vette át a karmesteri pálcát.

A 60-as évek közepén a Szénbánya Vállalat és Vasas Bányaüzem támogatásával a régi hangszergarnitúra is kicserélésre került, új cseh Amati hangszereket vehettek a zenészek a kezükbe.

1980-ra a zenekar olyan színvonalas műsorral rendelkezett, hogy az 50 éves évfordulón egy órás hangversennyel örvendeztette meg Vasas nagy számban megjelenő zeneszerető közönségét. Ekkor már nemcsak helyi eseményeken szerepeltek, hanem a vidékről bejáró bányászok településein is bemutatkozott az együttes.

A minőségi javulásban a következő években munkálkodó karnagyok nevét kell kiemelni: Schlégl Antal, Gyurkó István, Mármarosi József, Hengl János, Szabó László. 1987 után egy fiatal, igen tettre kész karnagy, Vucseta László került a zenekar élére. A létszám is állandósult, így a repertoár is változatosabbá és élvezhetőbbé vált.

Az 1992-es bányabezárást követően a zenekar úgy határozott, hogy együtt marad, és igyekeznek önerőből fenntartani a működésüket. Bódis Mihály karnagy honorárium nélkül is folytatta tovább a zenekar irányítását.

Egyre színvonalasabban, a bányász hagyományokat megőrizve, rendületlenül folytatták tevékenységüket. 2000-ben Bódis Mihály karnagy vezetésével video és CD felvételt készítettek „Fújhatjuk” címmel.

Bódis Mihály halálát követően Gotthard Imre vette át a karmesteri pálcát.

2010-ben a Vasasi Bányász Fúvószenekar tagjai beléptek a Vasasi Szent Borbála Egyesületbe, ezzel is egy biztos háttért teremtve a megújulás útján.

2014 februárjától pedig a régi-új karnagy, Vucseta László irányítja a zenekart. A ma már rutinos vezető a hagyományokat megtartva, de új utakat is keresve, fegyelmezett és tudatos munkát végez. Erről mindenki megbizonyosodhat a jubileumi hangversenyen, amely a „Bányászotthon” nagy termében kerül megrendezésre 2015. május 30-án 18 órakor.