Kodály Művelődési Ház

A Kodály Művelődési Ház elődje az 1900-as évek elején épült, és a DGT tár¬sulati vendéglője volt. Itt zajlott akkoriban a helyi bányászok kulturális élete, melynek kezdeteiről az 1920-as években megje¬lent Somogyi Élet című hetilap – tulajdonosa a Somogybánya-telepi Önképző-kör – tudósít bennünket. Megtudjuk ebből, hogy településünkön az említett években két egyesület mű¬ködött. Az egyik a Somogy-bányatelepi Turul Egyesület, a másik pedig a Somo-gyi Bányászok és. Gazdák Kulturális Egyesülete. A Kodály Művelődési házban – akkori nevén a kultúrházban – főleg a Turul Egyesület alosztá-lyai kaptak helyet az 1940-es évek végéig. Ezek a következők voltak:

Színjátszó kör az 1920-as évek végétől. Vezető: Koltai Ferenc II. Bányászdalkör az 1920-as évektől. Vezető: Koltai Ferenc I. 207-es sz. Cserkészcsapat 1920-tól. Vezető: Gombor József. Könyvtár 1920-tól.Vezető: Lőrinc József. Zenekar az 1930-as évektől. Vezető: Barkai Károly. Sakk-csoport 1930-tól.

Az említett két egyesület – a Turul és a Somogyi Bányászok és Gazdák Kulturális Egyesülete – közös rendezvényeit Kusnyér Zoltán bányamérnök irányította. A két egyesület az 1940-es évek végén megszűnik, és a továbbiakban újabb önszerveződő csoportok jönnek létre. A Ko-dály Művelődési Házban – az akkori kultúrházban – az 1940-es évek végétől alakult önszerve-ződő csoportok a következők:

Kultúrgárda az 1940-es évek végétől. Vezető: Balázs Lajos. Labdarúgó Sportkör 1946-tól. El-nökök: Jakab János /1946-53/, Szemes Lajos /1954-56/, Várszegi György /1957-60/, Harka József /1961-70/. Atlétikai szakosztály 1953-tól. Vezető: Baranyai János. Honismereti szakkör 1958-tól.Vezető: Hámori Istvánné és Vókó János. Asztalitenisz szakosztály 1967-től. Vezető: Bocz József. Fotó szakkör 1960-tólVezető: Cerber Károly, Spólár János, Walter József. Nép-dalkör 1972-től. Vezető: Csordás József /1972-74/, Kertész Attila /1974-83/, Fábián János /1983-88/. Bakancsosok klubja 1978-tól. Vezető: Walter József.

A Kodály Művelődési Házat az 1970-es évekig a Mecseki Szénbányák üzeme működtette. Ezt követően a Dr. Doktor Sándor – Zsolnay Művelődési Központ irányítása alá került. Vezetője Kert László volt. A DOZSO megszűnése után /1997/ a Kodály és a Kossuth Művelődési Házat is a Pécs-somogyi Általános Iskola működtette 2010-ig. Az utóbbi időben a követ¬kező civil szervezetek kaptak helyet a Kodály Művelődési Házban: Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület. Vezető: Vókó János, Walter József. Alapítvány a Pécs-Somogy, Bányatelep u. 42. sz. alatti Általános Iskoláért. Vezető: Szende Csabáné. Bányász Nyugdíjas Klub: Vezető: Szakál Ferenc. Bányász Nyugdíjas Szakszervezet: Vezető: Pavlicsek Géza. Polgárőr Egyesület: Hang József. Honismereti szakkör: Vezető: Hámori Ist¬vánné és Vókó János. Iskolai sportkör: Vezető Vókó Tamás. VII. sz. Idősek Klubja: Vezető: Scheiber Csilla, Asszony Klub: Vezető: Farkas Jánosné. A Házban működik továbbá egy bányászati és egy iskolatörténeti múzeum is.

Vélemény, hozzászólás?