Szakkörök

[accordion align=”” numbers=”false” first_one_open=”false”]
[pane title=”Árpád-kori vasasi fémművesség”]

Az árpád-kori vasasi fémművesség története című öt foglalkozásból álló programot Reisch Tímea vezette a Kossuth Művelődési Házban. A foglalkozások célja a résztvevő fiatalok megismertetése lakóhelyük, Pécs-Vasas Árpád-kori történelmével, ennek összekapcsolása a település valamint a környék földrajzi neveinek eredetével, és az egykori vasbányászat, fémművesség szerepének feltárása előttük. Az ismeretek átadása nem direkt módon, hanem játékosan, sok szemléltetéssel történt, felhasználva térképvázlatokat, rejtvényeket, fényképeket, videofelvételeket.
 

[/pane]
[pane title=”Drámatábor”]
2012 nyarán két drámatábor valósult meg a projekt keretein belül. A táborok a szünidő tartalmas, izgalmas eltöltésére szolgáló közösségi tevékenységek számára biztosítottak teret.
A drámatáborok elsődleges célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a drámapedagógia módszerével, és ezáltal olyan közösségi élményhez jussanak, amely hozzájárul személyiségük fejlődéséhez. A két tábor tematikája alapvetően megegyezett , csak néhány apró részletben tért el egymástól. A tematika magába foglalta a kapcsolatteremtés, együtt működés, énkép, testkép, testbeszéd, elfogadás, bizalom, eltérő nemzetek, agresszió és különböző helyzetek témaköreit, melyeket közösen, kisebb csoportokat alakítva vagy párban dolgoztak fel.
 

[/pane]
[pane title=”Dráma szakkör”]

A dráma szakkör célja, hogy a diákok színvonalas műsorokkal aktív részt vállaljanak a település rendezvényein, megemlékezésein, ünnepségein. Elsősorban olyan 10-12 éves gyerekek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az irodalom iránt, szívesen mondanak verset és szeretnek szerepelni.

Vezeti: Majoros Istvánné

 

[/pane]
[pane title=”INTERKULTURÁLIS KULINÁRIS SZAKKÖR”]

A szakkör foglalkozásain a résztvevők a Kossuth Művelődési Ház felújított konyhájában elkészíthetik és megízlelhetik az angol nyelvterület (Anglia, Skócia, Málta, USA, Írország) ételeit. Sütés-főzés közben bővíthetik angol szókincsüket, megismerkedhetnek más népek étkezési kultúrájával, szokásaival és összehasonlíthatják azt a magyar szokásokkal. A szakkör során a hétköznapi ételek (Fish and chips, cottage pie, apple pie stb.) megismerésén túl, lehetőségük lesz a különböző ünnepek (karácsony, húsvét, palacsinta nap, hálaadás, stb.) hagyományos ételeinek megismerésére is. Szeretettel várjuk a 10-14 esetleg 15-16 éves angolul tanuló gyerekek, fiatalok jelentkezését.

Vezeti: Kocsisné Nagy Margit

[/pane]
[pane title=”ANGOL FILMKLUB”]

SZÓRAKOZZ ÉS TANULJ VELÜNK ANGOLUL!

Várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akik népszerű és érdekes filmek megtekintésével szeretnék angol nyelvtudásukat fejleszteni. A filmeken keresztül a résztvevők megismerkedhetnek az angol nyelvterület kultúrájával, történelmével, földrajzával, szokásaival, valamint hagyományaival.

Vezeti: Kocsisné Nagy Margit
[/pane]
[pane title=”LOVAS SZAKKÖR”]

A lovas szakkör célja a sport, az állatok és a természet megkedveltetése. A szakkör újdonsága a településen, hogy versenyszerű lovaglásra készíti fel a résztvevő fiatalokat. A szakkör elméleti foglalkozásait gyakorlati képzés követi a Kossuth Művelődési Házban, illetve a Somogyi Betyárok Lovas Egyesület lovardájában. 6-35 éves korig várjuk az érdeklődőket.

Vezeti: Kóta Kata
[/pane]
[pane title=”MURAL PAINTING UTCAI KÉPZŐMŰVÉSZET”]

A Mural painting Magyarországon újnak számító, komplex közösségfejlesztő módszer, tehetséggondozó program, mely Nicaraguából ered. A résztvevők a film-, zene-, színházművészet alkalmazásával nagyméretű lepedővászon képeket készítenek közös ötletekre építve, különböző festési technikákat alkalmazva. A műhelyfoglalkozások jó alkalmat nyújtanak a fiatalok vélemény nyilvánítására és kommunikációjára.
A képeken mindenkit érintő, aktuális témák jelennek meg, mint például környezetvédelem, tolerancia, esélyegyenlőség, kultúrák közötti párbeszéd.
A program végén az elkészült munkákból kiállítást rendezünk a Kossuth Művelődési Házban. Erre a programra 10-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk.

Vezeti: Dr. Tímárné Réti Tímea
Kezdés időpontja: 2011. február
Jelentkezés: 30/3964566; egyhajoban2@gmail.com
337-838; 30/3514671; tegyegy@citromail.hu

[/pane]
[pane title=”Matematika szakkör”]

A szakkör 2011. szeptember 8-án indult és 2012. március 22-án ért véget. A szakkörvezető
Bakóné Gombár Mariann volt. A szakkörön azok a diákok vettek részt, akik gimnáziumban szerettek volna tovább tanulni. A foglalkozásokon a tanórákról kimaradt anyagrészek kerültek elő, valamint felelevenítették azokat a matematikai ismereteket, amelyeket a tanulók eddigi tanulmányaik során sajátítottak el. Az új ismereteket összekapcsolták a meglévőkkel, és logikus gondolkodást igénylő, nehezebb feladatokat oldottak meg. Lényegi eleme a szakkörnek, hogy hétköznapi szituációs helyzeteket oldjanak meg a gyerekek matematikai tudásuk segítségével.

[/pane]
[pane title=”Magyar szakkör”]

A magyar szakkör Maricsné Bányai Edit vezetésével 2011. szeptember 8-án indult és 2012. március 22-én ért véget. A szakkör célja irodalmi szövegek élményszerű feldolgozása a mítosz, mitológia témakörében. A hagyományos irodalom óráktól eltérően a szövegek feldolgozása játékos feladatok segítségével történt a kompetencia alapú oktatás módszereit is alkalmazva. A gyerekek az órákon jó hangulatban, szinte észrevétlenül jutottak ismeretekhez. A téma különleges, mesés világa vonzotta a diákokat, megmozgatta fantáziájukat. A szituációs és dramatikus játékok során a mitikus lények, helyszínek jó „ismerőseikké” váltak, és nem megtanulandó tananyagként kerültek velük
kapcsolatba.

[/pane]
[pane title=”NÉPTÁNC”]

A szakkör célja a magyar és a Magyarországon élő nemzetiségek táncainak tanítása. Ezek ismerete nélkülözhetetlen a hagyományőrzésben, hagyományápolásban. Programunkkal elsősorban a fiatalabb generációt célozzuk meg, de szívesen látunk olyan felnőtteket is, akiknek szívéhez közel áll a néptánc. A foglalkozásokon a tánctanuláson kívül a régi táncos mulatságok viselkedéskultúráját is elsajátíthatják a résztvevők, és megismerkedhetnek népi hangszerekkel is. Szeretnénk, ha hosszú távon ebből a szakkörből egy helyi néptánc együttes alakulna ki. 8-14 éves korú gyerekeket várunk.

Vezeti: Gálber Attila
Kezdés időpontja: 2011. március
Helye: hirdi iskola

[/pane]
[pane title=”Kicsinyek tánca”]

A kicsinyek tánca szakkör 2011. október 5-én indult és 2012. május 31-én volt az utolsó foglalkozás. Vezette Gálber Attila. A szakkör célja az volt, hogy
a tehetséges és érdeklődő gyerekeknek kaput nyisson a tánc művészetéhez, rámutasson jelentőségére, mely a mozgáskultúrát, esztétikumot, kapcsolatteremtést, viselkedést jelent . Ezen kívül tudatosítani igyekezet a diákokban, hogy a tánc mint értékhordozó művészet egész életükön át elkíséri őket. A szakkör hangsúlyozta, hogy tánccal és a hozzá tartozó gesztusokkal és zenével egyértelműen kifejezhetik magukat

[/pane]
[pane title=”TEA-HÁZ”] Célja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltése napi rendszerességgel. Lesz például filmklub, foci, kül- és beltéri sportok, ping-pong, vetélkedők, akadályversenyek, számháború, zenés, hangszeres, mozgásos, zenekari, táncos, énekes foglalkozások, alkalmazva a Dr. Kokas Klára-féle zeneterápia módszertanát is. A foglalkozásokon lehetőség nyílik az önkifejezésre, a képességek felmérésére egyénenként, továbbá közösségfejlesztésre.
Szeretnénk, ha közvetlen kapcsolat alakulna ki a szociális munkás és a fiatalok között, mivel a fiatalok rejtett problémáinak feltérképezése, segítése is célunk.
Fontos számunkra, hogy nyíltan fordulhassanak hozzánk a 6-35 éves fiatalok és közösen találjunk megoldásokat a felmerülő kérdésekre.
Itt a délutánokat közös főzéssel, teázással, családias környezetben tölthetik majd el. [/pane]
[pane title=”BARANGOLÁS AZ ÉLET ÚTVESZTŐIBEN”]

A résztvevők klubfoglalkozás keretében ismerkedhetnek meg a cigány kisebbség kultúrájával. Szeretnénk közösen táncolni, főzni, játszani, jó hangulatban elbeszélgetni családi életről, hiedelmekről; a településen fellelhető kézművesekkel együtt kipróbálni a hagyományos mesterségek alapfogásait, találkozót szervezni ma élő cigány művészekkel.

Vezeti: Lovászné Szűcs Katalin

[/pane]

[pane title=”EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD”]

A foglalkozások célja egészségünk megőrzése, helyreállítása a mindennapi életben, testünk jelzéseinek felismerése, öngyógyító képességének fejlesztése, valamint a pozitív gondolkodás fontosságának tudatosítása és egészséges életszemlélet kialakítása kötetlen beszélgetések formájában.

Vezeti:Dr Péczeliné Hoffmann Erzsébet és Bercsa Ottó

[/pane]
[pane title=”(R)észképességek fejlesztése szakkör”]

A szakkör 2011. szeptember 13-án indult és 2012. május végén ért véget, Fogtné Áman Krisztina vezette. A foglalkozás-sorozat célja azon képességek, részterületek terápiás fejlesztése volt, amelyek általában sérültek vagy nem kellően fejlettek az írásolvasás gondokkal küzdő gyerekeknél. Gyakori tapasztalat náluk, hogy bizonyos területek kiemelkedőek, míg mások jelentős elmaradást mutatnak. A terápia célzottan azokra a területekre irányult, amelyeken a teljesítmény elmaradást mutatott . A foglalkozások során a szakkörvezető azokat a képességeket hívta segítségül, amelyekben a gyerekek egyébként is sikeresek voltak. A fejlesztés kiindulópontja az életkortól függetlenül az a fejlesztési szint volt, ahol a funkciók még épek voltak, jól működtek.

[/pane]
[pane title=”Gyékény, díszítőtárgy-készítő klub”]

A foglalkozásokat kora ősszel az anyaggyűjtéssel kezdjük. Megtanuljuk, hol, hogyan, milyen eszközökkel és melyik növényt érdemes begyűjteni.

Ezután következik az anyag szakszerű szárítása, megfelelő tárolása, minőségének megóvása.

Miután rendelkezésünkre áll az alapanyag, kezdődhet az „igazi” munka. A szárított gyékényt leveleire bontjuk, megismerjük, melyik rész mire való. Ezután kezdjük el egyszerűbb dolgok, (babák, állatok) készítését. Közben megtanuljuk, hogyan kell kötni, rögzíteni az anyagot saját magával vagy kötözőrafiával. A következő lépésben különböző fonástípusokkal (hármasfonás, sodrás …) ismerkedünk meg.

 

 

Miután az alapfogásokat, mozdulatokat biztonsággal használják a gyerekek, hozzáláthatunk egy kicsit nehezebb munkadarab, egy ablakdísz elkészítéséhez. A tematika második részében már a betlehem darabjain dolgozunk (Mária, József, kis Jézus, birkák, szamár, angyal, csillag). Ha a figurákkal készen vagyunk, elkészítjük deszkából az alapot, majd befonjuk a hátteret. Utolsó lépésként szalmával, fenyőtobozzal díszítjük az alapot, és legvégül a helyükre rögzítjük a figurákat.

[/pane]
[pane title=”Tolerancia Klub”]

Mindennapjaink társas kapcsolatainak meghatározó eleme a TOLERANCIA, vagyis a körülöttünk és velünk együtt élők elfogadása, megértése. A tolerancia klub foglalkozásai során a gyerekek olyan módszereket, technikákat sajátíthatnak el játékos formában, melyek segítségével elfogadóbbá válnak, konfliktusaikat könnyebben tudják kezelni, esetleg azok számát is csökkenthetik.

Mindez angol nyelven folyik, fejlesztve ezzel a résztvevők nyelvi, elsősorban beszédkészségét.

[/pane]
[pane title=”Történelem klub”]

A történelem klub 2011 márciusában indult, több alkalommal megvalósuló tevékenységként. A foglalkozások célcsoportja olyan iskoláskorú fiatalok és idősebb emberek voltak, akik élénk érdeklődést mutattak a magyar történelem iránt. A foglalkozás vezetője próbált sokoldalú, forrásokkal alá támasztott , reális történelemszemléletet átadni a résztvevőknek. Mindig kitért a kiemelkedő történelmi személyiségek lényeges életrajzi eseményeinek bemutatására, és arra inspirálta a résztvevőket, hogy próbálják az adott történelmi eseményt, helyzetet más, nem a mai kor emberének nézőpontjából vizsgálni.
[/pane]
[pane title=”Magyarok a világ csúcsán.”]

A magyarok a világ csúcsán szintén egy alkalommal, 2011. május 16-án valósult
meg. A foglalkozást Ruzsicsics Ferenc vezette. foglalkozás vezetője szemléletesen, filmveti- téssel elevenítette fel a magyar labdarúgás dicsőséges időszakát, kiemelve az 1953-as angol-magyar mérkőzésen elért 6:3-as eredményt. Beszélt a Helsinki olimpián elért győzelemről, az 1954-es svájci VB-n bekövetkező vereségről, és az ezt követő folyamatos kudarcokról. A foglalkozás egészen felébresztette a résztvevőkben a nemzeti büszkeség és hazafiság érzését, a fiatalokban pedig felébresztette
a sikerek elérése iránti vágyat.
[/pane]
[pane title=”Hagyományörző tábor”]

A hagyományőrző tábor 2011. június 20-tól 25-ig zajlott , vezetője Walterné Böröcz Emília, Strausz Emőke és Paréj Adrienn volt. A célok között szerepelt még a közösségfejlesztés, közösségformálás is, melyre kiváló alkalmat nyújtott az iskolai környezetben, de nem tanulással eltöltött 6 nap. A nem formális tanulás során a gyerekek azon túl, hogy ismeretekhez jutottak, gyakorolhatták a toleranciát, az együtt működést, pozitív kapcsolatot építhettek ki az idősebb generációval. A számukra új játékok, dalok, népszokások, néptáncok tanulása, eljátszása, érdeklődést váltott ki belőlük, és tiszteletet ébresztett bennük a hagyományos, nemzedékeken át megőrzött kultúra iránt..
[/pane]
[pane title=”Sporttábor”]

A Sporttábor célja többek között az volt, hogy kiegészítse a tanórai kereteken belül zajló testnevelési órákat, melyek a testnevelés órák száma, és az iskolában található körülmények miatt nem mindig elégségesek. A táborok célcsoportja 10-14 éves általános iskolai felső tagozatos diákok voltak. A táborokban, melyeket Szende Csabáné és Salamon Szabolcs, vezetett.
[/pane]
[pane title=”Öko-tábor”]

Az Öko-tábor elsődleges célja az volt, hogy megtanítsa az ifjúságot Földünk védelmére, környezetünk szeretetére, megbecsülésére, megóvására. További cél volt, hogy rávezesse a fiatalokat, arra, hogy éljenek hulladékmentes, tiszta környezetben, teremtsék meg hozzá otthonukban a feltételeket, és hívják fel mások figyelmét is erre, vegyék észre a körülöttük lévő világ szépségét, ismerjék meg sokszínű élővilágunkat, tudjanak rácsodálkozni a szépre, a jóra, az egyszerűre és természetesre. A tábor hozzájárult a közösség formálásához, lehetőséget nyújtott új barátságok kialakulásához, konfliktuskezelő magatartás elsajátításához.

[/pane]
[/accordion]

Vélemény, hozzászólás?